«

»

Nis 19 2011

Bu Yazı bas

Derneğimizin Amacı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından, hastalıkların sakatlıkların ve ölümlerin en önemli sebebi olan sigara diğer uyuşturucuların % 99 gibi çok yüksek oranda alt yapısında olduğu gerçeği yanı sıra en verim alacağımız en önemli sağlık meselesi olarak açıkça ilan edilmiştir.

Derneğimiz olarak hedef kitleyi ilköğretimdeki çocuklarımızı görerek, sevgi dillerini her çocuğa kazandırarak verimliliğimizi ivmeyle artıracağımıza olan inancımız tamdır.

İlimizde 125 gönüllü öğretmenimizle yürüttüğümüz sevgi yumağı adlı projemizle, bir yıl içerisinde yaklaşık 35000 ilköğretim öğrencisine ulaştık. Projemizle zararlı maddelerin insanlarımıza ve çevremize geri dönülmez yıkıcı tahribatlarını anlatma fırsatını bulduk.

Çocuklarımız, ülkemizin olduğu gibi insanlığın da en değerli varlıklarıdır. İlköğretim çağındaki çocuklarımız hedef kitlemiz olacaktır. Milli eğitimimizin de ilk ve öncelikli meselesi çocuklarımızı sigara ve zararlı maddelerden uzak tutmaktır. Ancak vereceğimiz eğitim bu maddelerin zararlarını öğretirken onlara kendilerinin ilerde bu maddeleri kullanmamaları değil kullandırtmamalarını ve sevgi diliyle ebeveynlerini zararlı alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlayacaklardır.

Ancak yarınlarımızı yetiştiren kurumlarımızda her çocuğumuzun hayatının her döneminde uygulayabileceği ebeveynine her gün sarılma davranışı gibi bir davranış modelini kazandırırken çocuklarımızın manevi ve ahlaki değerleri aidiyet ve sorumluluk duygusunu da güçlendirme fırsatını da yakalamış olacağız.

Tüm okullarda tespit ettiğimiz gönüllü öğretmenlerimizle okulun her sınıf ve şubesinden, seçkin öğrencilerden 2 öğrencimiz her hafta başı ilk ders saatinde öğretmenini karşılayacak, öğretmenine sarıldıktan sonra sınıfa ebeveynlerine sarılma davranışını hatırlatarak yerine geçeceklerdir. Sınıf öğretmenlerimiz sınıflarında okul müdürlerimizde okul bahçesinde toplanan öğrencilerimize her ay en az bir kez olmak üzere sarılma davranışını hatırlatıp bu davranışın amacını bir iki cümleyle anlatacaklardır.

Ebeveynlerine veya yakınlarına sigarayı bıraktıran çocuklarımız bıraktırdığı yakınını da alarak okul bahçesinde tüm öğrenci ve velilerle beraber ödüllerinin takdim merasimleri derneğimiz ve gönüllü öğretmenlerimizce organize edilecektir.

Sağlığın bu en önemli meselesinde en çok verim alacağımızı bildiğimiz halde kurumlarımızda ve insanlarımızda zararlı madde alışkanlıklarının bırakılması için iradenin oluşmasında gönüllü öğretmenlerimiz ve müdürlerimizle bütün gayretlerimizi ortaya koymanın şuurunda olacağız.

Projemiz dâhilinde aile bireylerinden birine sigara alışkanlığını bıraktıran ve sayılarını binlerle ifade edeceğimize inandığımız çocuklarımıza tüm okul arkadaşları ve ailelerinin önünde devlet erkânlarımızın adına büyük bir gurur ve onurla hediyeleri takdim edilecektir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://sumder.org/?p=150